Polisi Cwcis

Ein nod ni yw ei gwneud hi mor hwylus ag y bo modd i chi gyrchu'r wefan. I wneud hynny, byddwn ni'n gosod ffeiliau bach sy'n cynnwys data ar eich dyfais (cyfrifiadur, ffôn glyfar, cyfrifiadur 'llechen', ac ati). Cwcis rydyn ni'n galw'r ffeiliau hyn. A siarad yn gyffredinol, bydd llawer o wefannau eraill yn eu defnyddio nhw hefyd.

Sut rydyn ni'n defnyddio cwcis

Mae'r wefan yma'n defnyddio cwcis ar gyfer sawl peth – mae rhestr o bob un isod ynghyd â rhesymau dros eu defnyddio.

List of Cookies
CwciEnwPwrpas
Cwci cofio dewis cb_enabled Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio i gofio dewis y defnyddiwr o ran cwcis ar www.rctfamilies.co.uk Lle mae defnyddwyr wedi nodi dewis yn flaenorol, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw'n cael ei storio yn y cwci yma.
Universal Analytics (Google) _ga_1CD6Q2GS7D
_gid
_gat_UA-899238-9
_ga
Mae'r cwcis yma'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth i baratoi adroddiadau sy'n ein helpu ni i wella'r wefan. Bydd y cwcis yn casglu'r holl wybodaeth mewn ffurflen ddienw, sy'n cynnwys nifer y bobl sy'n ymweld â'r wefan, o ble mae'r ymwelwyr wedi dod, a'r tudalennau maen nhw'n ymweld â nhw.
Darllenwch drosolwg Google ynglŷn â phreifatrwydd a diogelu data
Website Technology ASP.NET_SessionId Mae'r dechnoleg sy'n sail i'n gwefan, ASP.NET, yn sefydlu sesiwn unigryw sy'n para hyd eich ymweliad. Dydy'r cwci ddim yn cynnwys gwybodaeth bersonol ac mae'n cael ei ddileu pan fyddwch chi'n cau'ch porwr.
Integreiddio Cyfryngau Cymdeithasol (Facebook)

fr

Mae'r cwcis yma'n cael eu gosod gan Facebook pan fyddwn ni'n ymwreiddio ein cyfrifon Facebook yn ein gwefan.
Cwcis YouTube

 

VISITOR_INFO1_LIVE
jwplayer.volume
YSC

 

Rydyn ni'n defnyddio YouTube ar gyfer ein fideos ac mae YouTube yn cynnwys y cwcis yma ar unrhyw dudalen ar ein gwefan sy'n cynnwys fideo wedi'i fewnosod.

Adrannau sydd eisiau ichi gofrestru/mewngofnodi

Os bydd adran o'n gwefan yn gofyn i chi gofrestru/mewngofnodi A bod cwci yn perthyn i'r dudalen, darllenwch y telerau ac amodau sydd i'w gweld yn glir ar y dudalen cofrestru. Trwy gofrestru byddwch chi'n rhoi caniatâd inni osod cwcis ar eich dyfais ar gyfer defnyddio'r cyfleuster dan sylw.

Sut rydw i'n newid fy ngosodiadau cwcis?

Dyma restr o ddolenni cyswllt i wefannau gwneuthurwyr porwyr poblogaidd er mwyn i chi ddod o hyd i wybodaeth ynghylch rheoli cwcis:

Ar gyfer porwyr eraill, ewch i wefan datblygwr y porwr. I ddewis peidio â chael eich dilyn gan Google Universal Analytics, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tudalennau yn yr Adran Hon